ZyGEM DNA izolácia - NOVINKA !

pcr
ZyGEM – nový systém rýchlej, výťažnej a bezkontaminačnej izolácii DNA.

Výhody ZyGEM:

  • vysoká výťažnosť - až 50 násobne vyššia oproti iným metódam porovnávací graf
  • bez precipitácie a alkalickej lýzy
  • atraktívna cena- cena je do 70 Sk s DPH za 1 izoláciu
  • rýchlosť izolácie - od vzorky po PCR už za 20 minút
  • široké spektrum zdrojov - krv, tkanivá, sliny, vlasy, G+ a G- baktérie, kvasinky
  • One Tube bezkontaminačný systém - univerzálna schéma izolácie
  • okamžitá použiteľnosť na štiepenie, mono/multiplex PCR, sekvenovanie, STR analýzu
  • možnosť izolácie v automatickom režime

Modifikácie izolačného systému ZyGEM:

  1. prepGEM - izolácia DNA z celej krvi, tkanív
  2. forensicGEM – izolácia DNA zo stopových vzoriek krvi, vlasov, kostí, FTA papierikov, slín, cigariet, slizničných sterov a pod.

cena oboch typov kitov (prepGEM / forensicGEM) je rovnaká

euro


  Kompletný cenník produktov ZyGEM 

dokumenty
  Protokoly:

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)