Agarózy

agarozy2

Agarózy LONZA – pre jasný obraz DNA

  • najširší sortiment agaróz
  • pre štandardnú elektoroforézu
  • pre špeciálne aplikácie - pulzná, imuno elektroforéza, PCR, STR, ALP, RFLP analýza, detekcia tri- a tetranukleotidových repetícií a iné
  • AKCIA SeaKem® LE agaróza (500g) - 275 € bez DPH / 330 € s DPH, ideálna pre PCR analýzu
  • Metaphor® agaróza -  analogické rozlíšenie ako PAGE, vhodná aj pre proteíny
  • GTG® (Genetic Technology Grade) agaróza – náročné aplikácie (in gel ligation and cloning)
  • NuSieve® a Metaphor® agarózy – vysoké rozlíšenie, analýzy krátkych fragmentov DNA
euro
  Aktuálny cenník agaróz

euro
 Dokumenty:

  • Použitie jednotlivých agaróz LONZA nájdete v ich prehľadnej tabuľke (pdf)
banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)