PCR diagnostika

engflag http://www.pcrdiagnostics.eu

– tu nájdete kompletný sortiment a návody k jednotlivým produktom

PCRdiagnostics.eu

Ponúkame Vám:

 • kompletný sortiment produktov AmpliSens® vyrábaných CRIE (Centrálny epidemiologický ústav, Moskva)
 • optimálne riešenie prístrojového vybavenia Vášho laboratória pre PCR diagnostiku
 • najširší možný sortiment PCR diagnostických  kitov vrátane Multiplex kitov
 • odborné zaškolenie
 • pravidelné informácie o novinkách v oblasti PCR

Typy PCR diagnostických kitov:

 • štandardná elektroforetická detekcia
 • Real-Time detekcia (aj Multiplex kity)
 • FEP (Fluorescent End Point) analýza

 FEP analýza:

 • jednoduchá  a pritom extrémne citlivá analýza (podobne ako Real-Time PCR)
 • finančne nenáročná
 • zabezpečujeme aj s kompletným prístrojovým vybavením
PCRdiagnostics.eu
banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)