PCR/Real-Time PCR enzýmy

Ecoli s.r.o. - výhradný zástupca firmy Solis pre SR

genecraftSolis polymerázy – revolučná novinka pre PCR

  • jedinečná termostabilita – bez zníženia aktivity po mesiaci pri izbovej teplote
  • amplifikácia DNA bez potreby optimalizácie – dodávané dva rôzne reakčné pufre
  • S Solution – PCR enhancer zdarma v každom balení
  • Hot Start enzým za cenu štandardnej polymerázy
  • aj vo forme PCR a EvaGreen PCR mixov
  • špeciálne mixy pre TaqMan® assays a HRM


euro


  Kompletné ceny Solis produktov (PCR a Real Time)


euro

  Protokoly k produktom Solis:

ŠTANDARTNÁ DNA POLYMERÁZA
FIREPol® DNA Polymerase Pre rutinnú PCS s vysokým výťažkom
HOT-START DNA POLYMERÁZA
HOT FIREPol® DNA Polymerase High - specific Hot-Start PCR, ampifikácia aj low-copy templátov
PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
FIREPol® 5x Master Mix Bez farbiva
FIREPol® 5x Master Mix Ready to load
REAL-TIME HOT-START PCR MIXY 5x KONCENTROVANÉ
5 x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (no ROX)  Ideálny mix pre TaqMan® qPCR
5 x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (ROX)
5 x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix pre TaqMan® qPCR qPCR Mix pre TaqMan®. Vhodný pre CG bohaté templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre použitie s UDG
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix Mix pre low-copy aj GC-rich templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre prípadné použitie s UDG
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROX)  Ideálna náhrada SYBR Green mixov
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX)
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (no ROX) PCR mix pre HRM analýzu
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (ROX)
HOT-START PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Bez farbiva
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Ready to load
ZMESI NUKLEOTIDOV PRE PCR
20 mM DNA Polymerization Mix 20 mM each dNTP
100 mM dNTP Set 4 x separate vials, 100 mM each sol
100 mM dUTP 100 µmol concentration

 

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)