PCR/Real-Time PCR enzýmy

Ecoli s.r.o. - výhradný zástupca firiem Solis a Genecraft pre SR

genecraftSolis polymerázy – revolučná novinka pre PCR

  • jedinečná termostabilita – bez zníženia aktivity po mesiaci pri izbovej teplote
  • amplifikácia DNA bez potreby optimalizácie – dodávané dva rôzne reakčné pufre
  • S Solution – PCR enhancer zdarma v každom balení
  • Hot Start enzým za cenu štandardnej polymerázy
  • aj vo forme PCR a EvaGreen PCR mixov
  • špeciálne mixy pre TaqMan® assays a HRM


euro


  Kompletné ceny Solis produktov (PCR a Real Time)


euro

  Protokoly k produktom Solis:

ŠTANDARTNÁ DNA POLYMERÁZA
FIREPol® DNA Polymerase Pre rutinnú PCS s vysokým výťažkom
HOT-START DNA POLYMERÁZA
HOT FIREPol® DNA Polymerase High - specific Hot-Start PCR, ampifikácia aj low-copy templátov
PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
FIREPol® 5x Master Mix Bez farbiva
FIREPol® 5x Master Mix Ready to load
REAL-TIME HOT-START PCR MIXY 5x KONCENTROVANÉ
5 x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (no ROX)  Ideálny mix pre TaqMan® qPCR
5 x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (ROX)
5 x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix pre TaqMan® qPCR qPCR Mix pre TaqMan®. Vhodný pre CG bohaté templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre použitie s UDG
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix Mix pre low-copy aj GC-rich templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre prípadné použitie s UDG
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROX)  Ideálna náhrada SYBR Green mixov
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX)
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (no ROX) PCR mix pre HRM analýzu
5 x HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (ROX)
HOT-START PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Bez farbiva
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Ready to load
ZMESI NUKLEOTIDOV PRE PCR
20 mM DNA Polymerization Mix 20 mM each dNTP
100 mM dNTP Set 4 x separate vials, 100 mM each sol
100 mM dUTP 100 µmol concentration

 

euro
  Protokoly k produktom Genecraft:

REAL-TIME PCR MIX
2 x SYBR Green Hot Start Real Time PCR Mix Real Time PCR mix so SYBR Green a špeciálnou Hot Start Taq DNA polymerázou
RUTINNÁ PCR
BioTherm™ Taq DNA Polymerase Rutinná PCR (100pb - 7kb)
BioThermMix™ PCR Mix pre rutinnú PCR
BioThermRed™ Taq DNA Polymerase Rutinná PCR s lepšou kontrolou reakcie pomocou prítomného červeného farbiva
NeoTherm™ DNA Polymerase Rutinná PCR, polymeráza je bez 3´-5´ exonukleázovej aktivity so zachovanou 3´A terminálnou aktivitou
SupraTherm™ DNA Polymerase Ultračistá Taq so zachovanou (A) terminálnou aktivitou, vyžaduje však viac (?100 DNA molekúl) templátu
BioThermPlus™ DNA Polymerase Zmes Taq a Pfu polymerázy pre presnú PCR dlhších oblastí (? 5 kb)
KlenThermN™ DNA Polymerase PCR/sekvenovanie GC-bohatých oblastí a komplexných sekundárnych štruktúr (aj nad 2 kb)
HOT START PCR
BioThermStar™ Hot Start Taq DNA Polymerase Hot-Start PCR s vysokou špecificitou, resp. pri nízkom množstve templátu (homologická s AmpliTaq Gold), vhodná pre TaqMan qPCR Assays
BioThermStar™ Hot Start PCR Mix Hot-Start PCR s vysokou špecificitou, resp. pri nízkom množstve templátu (homologická s AmpliTaq Gold, Qiagen)
BioThermAB™ Hot Start Taq DNA Polymerase Hot-Start PCR s vysokou špecificitou, resp. pri nízkom množstve templátu (homologická s Platinum Taq)
HIGH FIDELITY PCR
AccuTherm™ (Pfu) DNA Polymerase Pfu High Fidelity PCR s tvorbou tupých koncov
ThermoHybrid™ High-Fidelity DNA Polymerase Pyrococcus-like enzým pre ultra fidelity a Long PCR (6x presnejšia než Pfu)
SEKVENOVANIE, IN VITRO MUTAGENÉZA, SNP, MIKROSATELITY
KlenThermPlatinum™ DNA Polymerase Polymeráza s excelentnou špecificitou, pre CG-bohaté templáty, mikrosatelity, SNP, tvorí tupé konce. Vyššia špecifita než pri Hot Start polymerázach. Špecificita sa zachováva aj pri vysokej koncentrácii MgCl2 (10mM)
KlenThermase™ DNA Polymerase Pre dideoxy sekvenovanie (manuálne/automatické fluorescenčné), homologická s USB ThermoSequenase
KlenTherm™ DNA Polymerase (Stoffel fragment) Amplifikácia malých fragmentov z genomickej DNA. Vysoko špecifická PCR GC-bohatých oblastí resp. DNA so sekundárnymi štruktúrami. Slabá 3´A terminálna aktivita. Alternatíva k T7 RNA polymeráze pri thermal sekvenačných metódach. Extrémne vysoká tepelná odolnosť - pri 99oC nemení svoju aktivitu.
PCR IDENTIFIKÁCIA BAKTÉRIÍ
BioThermD-™ Taq DNA Polymerase Polymeráza bez stôp E. coli DNA, optimálna pre amplifikáciu a sekvenovanie 16S rRNA génov pri identifikácii baktérií
DNA POLYMERÁZA S REVERZNO TRANSKRIPTÁZOVOU AKTIVITOU
TthPlus™ DNA Polymerase Enzým s reverzno-transkriptázovou a zároveň DNA polymerázovou aktivitou pre jedno/dvojkrokovú RT-PCR
PCR PRE INKORPORÁCIU BIOTIN/DIGOXIGENÍN-dUTP
BioThermT™ Taq DNA Polymerase Pre PCR s inkorporáciou Biotin-dUTP a Digoxigenin-dUTP
BioThermBio™ Taq DNA Polymerase Pre PCR s extrémne zvýšenou schopnosťou inkorporácie Biotin-dUTP a Digoxigenin-dUTP
PCR DLHÝCH (A) GC - BOHATÝCH OBLASTÍ
Synergy™ DNA Polymerase Zmes Taq a Pfu pre presnú PCR dlhých DNA oblastí (35 kb lambda, 10 kb genomická DNA)
SynergyPlus™ DNA Polymerase Zmes enzýmov vrátane pyrofosfatázy pre presnú amplifikáciu veľmi dlhých úsekov DNA (do 20 kb genomickej DNA)
SynergyN™ DNA Polymerase Zmes KlenTherm™ a Pfu pre presnú PCR dlhých a GC bohatých DNA oblastí (10 kb genomická DNA)
LOW SPECIFICITY PCR (degenerované primery)
SynergyT™ DNA Polymerase Zmes enzýmov určená pre low-specificity PCR s degenerovanými primermi
ŠPECIÁLNE PRODUKTY
20 x Super Enhancer for PCR Pre zvýšenie efektivity a výťažku PCR, pre GC bohaté templáty a DNA so sekundárnymi štruktúrami
banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)