Proteomický servis

proteoŠtúdium proteínov a ich funkcie je rozhodujúce pri objasňovaní biologických procesov v systémoch in vivo a in vitro.

Preto Ecoli s.r.o. poskytuje už niekoľko rokov pracoviskám kompletný proteomický servis, ktorý obsahuje:

  • syntézu peptidov (vrátane syntézy peptidov pre arrays) v čistote:
    • crude (pre tvorbu peptidových knižníc a primárny experimentálny screening)
    • 70 % - pre imunologické využitie
    • 95 % - pre in vitro štúdie biologických aktivít
  • analýzu peptidov/glykoproteínov (sekvenovanie)
  • iné doplnkové služby

Peptidy sú kontrolované MALDI-ToF, resp. RP-HPLC a sú dodávané zatavené v ampulke s/bez inertným plynom. Pre dlhodobé skladovanie sa doporučuje teplota -20°C.

euro


  Cenníky syntézy peptidov 

euro


  Cenníky knižníc peptidov 

genecraft


  Cenník analýzy proteínov, peptidov a cukrov 

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)