Syntéza DNA/RNA primerov

Ecoli s.r.o. – výhradný zástupca renomovanej firmy METABION

Produktové skupiny:

  • nemodifikované primery
  • modifikované primery
  • dvojito značené primery (Dual Labeled Probes)
  • LightCycler sondy

Aktuálna novinka:

  • ZNA (Zip Nucleic Acid) oligonukleotidy a próby –  Ideálna, cenovo výhodnejšia alternatíva k Minor Groove Binder (MGB) a Locked Nucleic Acid (LNA) primerom - NOVINKA.
    ZNA primery umožňujú jednoduchý dizajn aj komplikovaných primerov/sond a vyznačujú sa zvýšenou afinitou a špecificitou k templátu. Princíp a ceny ZNA sond

euro   
  OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁRE:

Po vyplnení formulára nám ho zašlite ako prílohu na adresu ecoli@ecoli.sk

Všetky typy poskytovaných DNA modifikácií


  Cenníky:

euro
  Doplňujúce informácie:

Objednávky sa výrobcovi zasielajú každý deň. Oligá objednané v pondelok do 12:00 sú dodané v ten istý týždeň.

Výnimku tvoria značené primery, kde sa doba dodania kvôli doplnkovej kontrole kvality predlžuje o cca 2 dni.

Interné a 5´wobbles sú poskytované bezplatne
Cena za 3´ wobbles je 19 Eur s DPH
0,02 umol škála je dostupná pre primery s dĺžkou do 33 báz pri oligách nad 80 báz je cena za bázu dvojnásobná.

Nadštandardná analýza: MALDI/ESI-ToF – 38,5 Eur s DPH/oligo. Analytical HPLC – 27,5 Eur s DPH/oligo

Prehľad wobbles

Správne prepočítavanie koncentrácií

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)