Junk DNA nepatrí do koša!


19. marca 2013
Junk DNA nepatrí do koša!

Menej než 2 % humánnej DNA tvoria gény, 98 % DNA nekóduje žiadne proteíny, a tak bola ešte nedávno označovaná ako odpadová — Junk DNA. Nové techniky však odhalili, že mnohé takéto oblasti sú prepisované do dlhých non-coding RNA, ktoré zohrávajú významnú úlohu v regulácii transkripcie rôznych génov. V oblastiach junk DNA sa nachádzajú tiež pseudogény — skrátené motívy známych génov. Prof. Kevin Morris publikoval prácu, ktorá prvýkrát dokázala, že takýto pseudogén je schopný aktívne regulovať aktivitu tumor supresorového génu PTEN, ktorý zohráva významnú funkciu pri vzniku a rozvoji viacerých typov nádorov. 

Dve nezávislé cesty aktivácie 

Uvedená aktivácia PTEN génu prebieha dvoma nezávislými cestami — pri prvej daný pseudogén reguluje expresiu génu PTEN, pri druhej sa pseudogén podieľa na samotnej regulácii tvorby PTEN proteínu tým, že priamo ovplyvňuje efektivitu translácie PTEN RNA. Táto práca je prvým dôkazom duálnej funkcie pseudogénu — pri aktivácii  génu a zároveň tvorbe jeho proteínu. Práca vyšla v poslednom čísle Nature Structural and Molecular Biology.

Odkazy: 

Long Non-Coding RNA Targeting and Transcriptional De-Repression (Nucleid Acid Therapeutics, Volume 23, Number 1, 2013)

Long Non-Coding RNAs: Challenges for Diagnosis and Therapies (Nucleid Acid Therapeutics, Volume 23, Number 1, 2013) 

MicroRNA Detection and Target Identification 

MicroRNA Profiling

MicroRNAs in Development 


PLANT ARTICLES

Plant Epienetics

Plant Epigenetics 2

Plant Genes

Plant Biotechnology

Brassicas 

Plant Diseases

Phytophtora

Phytopathology
 

CANCER

Cancer

Cancer 2

Cancer 3


METASTASES

Meta 1

Meta 2

Meta 3 

 

Rhythm 


ANIMALS

Animal 1

Animal 2

Animal 3

Animal 4 


HSP

HSP 1

HSP 2

HSP 3

HSP 4

HSP 5 


BIOSENSORS

Biosensors 1

Biosensors 2

Biosensors 3

Biosensors 4

Biosensors 5 


PERSONAL MED

Personal Med 1

Personal Med 2

Personal Med 3

Personal Med 4


PYROSEQ

Pyroseq 1

Pyroseq 2 


MOLBIOL

Molbiol 1

Molbiol 2

Molbiol 3

Molbiol 4

Molbiol 5 

 

Tegmark

   


Späť
banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)