cDNA/RT/RT-PCR

cdna

Ecoli s.r.o. - výhradný zástupca firmy Solis pre SR

NOVINKA

cDNA kity –  obsahujú všetky komponenty na spoľahlivú tvorbu cDNA

 • cDNA kity a reverznú transkriptázu možno ponechať až 1 mesiac mimo mrazničky bez straty aktivity 
 • Príprava všetkých cDNA reakcií bez nutnosti chladenia
 • Rýchly protokolkompletná syntéza do 30-40 min.
 • Unikátna termo transkriptáza s pracovnou teplotou do 50°C
 • 2 rôzne formáty kituhotový Mix alebo kit z komponentov
 • Spoľahlivý prepis aj ťažších a GC-bohatých RNA templátov
 • RNázový inhibítor v cene
 • Efektívny prepis RNA až do 8,7 kb
 •  

   


euro
  Aktuálny cenník Solis produktov na prípravu cDNA euro   
  Protokoly:

ENZÝM PRE RT, RT-PCR a RT-qPCR
FIREScript reverzná transkriptázašpeciálna MMlv geneticky modifikovaná termorezistentná reverzná transkriptáza s možnosťou transportu pri izbovej teplote, balenie obsahuje enzým a reakčný roztok
KOMPLETNÝ cDNA KIT pre RT, RT-PCR a RT-qPCR

FIREScript RT cDNA Synthesis Kit

Obsahuje 7 komponentov: FIREScript RTáza, RiboGrip RNázový inhibítor, Reakčný roztok, dNTPs, Oligo d(T) primer, Random primers, H2O
Protokol
KOMPLETNÉ cDNA MIXY pre RT, RT-PCR a RT-qPCR
FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Oligo d(T) a Random primers)

Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Oligo d(T) a Random primermi (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2
Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Random primers)

Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Random primermi (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2O
Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Oligo d(T))

Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Oligo d(T) (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2O Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(bez primerov)

Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix (reakčný roztok s dNTPs), H2O Protokol
ĎALŠIE REAGENCIE PRE RT/RT-PCR
RNázový inhibítor RIBOGrip

 

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)