EPPiC Fast purifikácia PCR reakcií

exosap

EPPiC Fast - efektívna náhrada ExoSAP-IT™

  • Jednoduchý purifikačný protokol – 6 minútová inkubácia PCR vzorky pri dvoch teplotách
  • One Tube/One Step DNA purification – pridanie EPPiC Fast priamo do PCR produktu
  • Vysoko kvalitná purifikovaná DNA – pre všetky downstream aplikácie (sekvenovanie, SNP, klonovanie)
  • 500 reakčné balenie (1 ml) – umožňuje až 1000 purifikačných reakcií – 1 μl EPPiC Fast do 5 μl PCR zmesi
  • EPPiC Fast – modernejšia, efektívnejšia a ekonomickejšia náhrada ExoSAP-IT™

 

Purifikácia BigDye sekvenačných reakcií

AmpliPurifiTM ExTerminator kit - jednoduchý a efektívny kit na prečistenie sekvenačných reakcií

  • sekvenačnú reakciu nie je potrebné precipitovať
  • AmpliPurifiTM purifikačné kolónky nie je potrebné vopred hydratovať

euro


  Aktuálny cenník  
  


euro
  Dokumenty:

banner-nahrady-etbrNajširšia ponuka Taq polymeráz na trhu (pdf)Špeciálna ponuka agaróz (pdf)